tractebel-engineering-offices-banner

Tractebel Engineering S.A jest częścią Grupy ENGIE, obecnej na światowym rynku i dostarczającej efektywne rozwiązania dla biznesu, samorządów oraz jednostek.

Tractebel Engineering S.A w Polsce powstała z przekształcenia firmy CITEC S.A. założonej w roku 1992. Dzięki zatrudnieniu wysokiej klasy specjalistów, firma szybko zdobyła wiodącą pozycję na rynku usług wodno-kanalizacyjnych. W roku 2006 firma rozpoczęła intensywny rozwój działalności w Segmencie Energetyki, co pozwoliło na wybudowanie silnej pozycji dostawcy usług inżynierskich i konsultingowych w obszarze energetyki węglowej, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej. W Segmencie Wody i Gazu firma realizuje projekty w zakresie gazociągów oraz LNG, gospodarki wodno-ściekowej, hydrotechniki śródlądowej i morskiej oraz gospodarki odpadami. Firma specjalizuje się również w usługach dla przemysłu i infrastruktury.

Tractebel Engineering S.A. świadczy profesjonalne usługi inżynieryjne i konsultingowe obejmujące wszystkie fazy realizacji przedsięwzięć, począwszy od studiów wykonalności, analiz lokalizacyjnych, pomocy w uzyskaniu dofinansowania, poprzez opracowania koncepcyjne i projektowe, do usług asysty technicznej i inżyniera kontraktu. Tractebel Engineering opracowuje i wykonuje dokumentacje przetargowe, oceny opłacalności, analizy finansowe, weryfikację i planowanie budżetów. Firma posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania inwestycji oraz w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych przez Unię Europejską, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Światowy.

Tractebel Engineering S.A. dostarcza zrównoważone i nowatorskie rozwiązania dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Segmencie Energetyki  firma jest niezawodnym partnerem dla operatorów elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni spalających węgiel, gaz i biomasę oraz operatorów źródeł rozproszonych takich jak farmy wiatrowe.

W Segmencie Wody i Gazu oferta skierowana jest do jednostek samorządowych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, instytucji krajowych, firm prywatnych, operatorów gazociągów przesyłowych, przedsiębiorstw WiK, zakładów chemicznych oraz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Inspektoratów Ochrony Środowiska.

Tractebel Engineering S.A. wykonuje z sukcesami projekty w następujących dziedzinach
Energetyka konwencjonalna
Przesył i dystrybucja
Energetyka odnawialna
Gaz
Środowisko (gospodarka wodno – ściekowa, oczyszczalnie ścieków, gospodarka odpadami)
Hydrotechnika

Adres

Siedziba główna w Katowicach

ul. Dulęby 5
40-833 Katowice – POLSKA
tel. +48 32 358 88 88
fax. +48 32 358 88 00

Biuro w Gdańsku

Garnizon – Budynek Gamma; G 204
ul. C.K. Norwida 4
80-280 Gdańsk
 – POLSKA
+48 882 028 569

Jarosław KRZYŻANOWSKI

Jarosław KRZYŻANOWSKI
Prezes Zarządu

jaroslaw.krzyzanowski@tractebel.engie.com
Hanna WIECZOREK

Hanna WIECZOREK
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Segmentu Woda i Gaz

hanna.wieczorek@tractebel.engie.com
Witold RUSIN

Witold RUSIN
Dyrektor Segmentu Energetyka

witold.rusin@tractebel.engie.com

MARKETING

Paweł Mrowiński

Paweł MROWIŃSKI
Dyrektor ds Rozwoju Biznesu

pawel.mrowinski@tractebel.engie.com

KADRY

Marzena Czochara

Marzena CZOCHARA
HR Manager

marzena.czochara@tractebel.engie.com

ADMINISTRACJA

JDU_zdjecie_2

Justyna DUDZIK
Kierownik Zespołu

tel. +48 32 358 88 88 - fax +48 32 358 88 00
pl@tractebel.engie.com

Poszukujemy osób z pasją, z którymi będziemy wspólnie realizować cele Tractebel Engineering S.A. Zatrudniamy pracowników z różnorodnym doświadczeniem zawodowym i wykształceniem. Jeśli aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na interesujące Cię stanowisko – wyślij do nas swoje CV. Pozwoli to nam szybko sięgnąć po Twoje dane, jak tylko będziemy mieli ofertę, która może Cię zainteresować. 

Jeżeli masz pytania związane z procesem rekrutacji, prosimy o kontakt:

Marzena Czochara

Marzena CZOCHARA
Specjalista ds. personalnych

marzena.czochara@tractebel.engie.com

 

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

brak rekrutacji

WYBRANE PROJEKTY POZYSKANE W 2015 ROKU

Segment Energetyki:

2016

LIPIEC

Projekt: Wsparcie techniczne działu energetyki wiatrowej w Brukseli

Klient: TRACTEBEL Bruksela

Termin wykonania – 2016 r.
LIPIEC_2

CZERWIEC

Projekt: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego:
Szczecinek gmina wiejska. Dostosowanie linii 110kV Żydowo-
Szczecinek Marcelin do temperatury projektowej +80°C

Klient: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie

Termin wykonania –  2016 r.

CZERWIEC_1

Projekt: Opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej i wybór Wykonawcy projektu budowlanego
rozbudowy źródła o wysokosprawny układ skojarzonej
produkcji ciepła i energii elektrycznej zasilanego biomasą,
w Ciepłowni Miejskiej w Łomży

Klient: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Termin wykonania – 2016 r.
CZERWIEC_2

MAJ

Projekt: Doradztwo biznesowo – techniczne w zakresie
udziału w organizowaniu i przeprowadzeniu postępowania na
zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, estakad
rurociągów, sieci cieplnej i parowej, sieci kablowej oraz
magazynu wodoru w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie

Klient: TAURON Wytwarzanie S.A.

Termin wykonania – 2017 r.

MAJ

KWIECIEŃ

Projekt:Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
i projektu budowlanego przebudowy rozdzielni 110 kV GPZ
Groszowice wraz z uzyskaniem niezbędnych prawomocnych
decyzji i pozwoleń

Klient: Tauron Energia Polska S.A.

Termin wykonania – 2017 r.

KWIECIEN

MARZEC

Projekt: Doradca techniczny podczas wyboru Generalnego Wykonawcy budowy Turbiny Rozprężnej

Klient: TAMEH Polska Spółka z o.o.

Termin wykonania – 2016 r.

Projekt: Techniczne oraz środowiskowe doradztwo dla ENEA Wytwarzanie S.A. w projektach wiatrowych FW Skoczykłody

Klient: ENEA Wytwarzanie S.A.

Termin wykonania – 2016 r.

Projekt: Wind Assistance

Klient: ENGIE Energia Polska S.A.

Termin wykonania – 2016 r.

Projekt:: Dokumentacja wykonawcza głównego systemu chłodzenia w Stalowej Woli

Klient: ABENER

Termin wykonania – 2016 r.

Projekt: Asysta techniczna podczas remontu kotła K-10 460 MW w Elektrowni Łagisza

Klient: Tauron Energia Polska S.A.

Termin wykonania – 2016 r.

LUTY

Projekt: Kontraktowanie turbin wiatrowych dla WF Klukowo

Klient: Tractebel Belgia

Termin wykonania – 2016 r.

STYCZEŃ

Projekt: Wsparcie techniczne dla budowy instalacji odazotowania spalin dla bloków

od nr 2 do nr 7 i stacji DRiM w zakresie prac mechanicznych, elektrycznych i automatyki

Klient: ENGIE Energia Polska S.A.

Termin wykonania – 2016 r.

 

2015

GRUDZIEŃ

Projekt: Due Diligence Farmy Wiatrowej

Klient: SMR Windparks

Termin wykonania: - lipiec 2016 r.

PAŹDZIERNIK

Projekt:Usługi doradztwa technicznego przy rozruchu Elektrociepłowni w Żorach

Klient: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach

Termin wykonania – 2016 r.
PAZDZIERNIK

 

WRZESIEŃ

Projekt:Inspektor nadzoru „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego

źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” (rozszerzenie zakresu projektu)

Klient: Gmina Miasto Lębork

Termin wykonania – 2016 r.

SIERPIEŃ

Projekt:Opracowanie wielowariantowej koncepcji techniczno – ekonomicznej rozbudowy i modernizacji Elektrociepłowni
w Grudziądzu

Klient: OPEC-INEKO Sp. z o. o.

Termin wykonania – listopad 2015 r.
SIERPIEN

 

Projekt:Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Nabrzeża Bytomskiego na odcinku
o długości ok. 204 mb w Porcie Gdańsk wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszystkich
wymaganych prawem decyzji i uzgodnień oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

Klient: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Termin wykonania – 2015 r.

LIPIEC

Projekt: Wsparcie techniczne uruchomienia IOS w Elektrowni Kozienice

Klient: SBB Energy S.A.

Termin wykonania – sierpień 2015 r.
LIPIEC

MAJ

Projekt:Due Diligence dla Farmy Wiatrowej Korytnica –
Faza I

Klient: China Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund

Termin wykonania – wrzesień 2015 r.
MAJ_1

Projekt:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na czas realizacji projektu pn.
„Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 w ZW Nowa”

Klient: TAMEH Polska Spółka z o.o.

Termin wykonania – marzec 2018 r.
MAJ_2

Projekt:Due diligence techniczno-środowiskowe dla projektu farm wiatrowych Karina 89,4MW

Klient: ENEA Wytwarzanie S.A.

Termin wykonania – czerwiec 2015 r.
MAJ_3

Projekt:Stacja 110/15kV Przedbórz – przebudowa rozdzielni 110kV (FW Chełmno) – wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej

Klient: PGE Dystrybucja SA O/ Łódź Teren

Termin wykonania – grudzień 2015 r.
MAJ_4

KWIECIEŃ

Projekt:Opracowanie wielowariantowego studium wykonalności dla rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Klient: Polskie LNG S.A.

Termin wykonania – wrzesień 2015 r.
KWIECIEN_1

Projekt:Audyt linii 110kV S-413 R-2 Czechnica-R-183 Oleśnica

Klient: TAURON Dystrybucja S.A. o/Wrocław

Termin wykonania – czerwiec 2016 r.
KWIECIEN_2

MARZEC

Projekt: Koncepcja linii 110 kV do SE Janina

Klient: TAURON Wytwarzanie S.A.

Termin wykonania – czerwiec 2015 r.
MARZEC_1

Projekt: Wsparcie techniczne dla budowy instalacji odazotowania spalin dla bloków od nr 2 do nr 7 i stacji DRiM w
zakresie prac mechanicznych, elektrycznych i automatyki w GDF SUEZ Energia Polska S.A.

Klient: GDF SUEZ Energia Polska S.A.

Termin wykonania – grudzień 2015 r.
MARZEC_2

Projekt: Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu dla kontraktu Dostawa i montaż instalacji odazotowania oraz modernizacja instalacji
odsiarczania spalin dla kotła K2 w EC Siekierki w Warszawie

Klient: PGNiG TERMIKA

Termin wykonania – marzec 2017 r.
MARZEC_3

LUTY

Projekt: Remont kapitalny i modernizacja kotła OP-650 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 1 i 5 w TAURON Wytwarzanie S.A.

Klient: TAURON Wytwarzanie S.A.

Termin wykonania – listopad 2015 r.
LUTY

STYCZEŃ

Projekt: Weryfikacja dokumentacji projektowej dla Farmy Wiatrowej Udanin o łącznej mocy ok 82MW

Klient: Tractebel Engineering S.A. Francja

Termin wykonania – 2015 r.
STYCZEN

 

Segment Wody i Gazu:

2016

MAJ 

Projekt: Elektrownia Wodna Solina: Odtworzenie pierwotnej
pojemności zbiornika wyrównania dobowego

Klient: PGE Energia Odnawialna S.A.

Termin wykonania – 2017 r.

MAJ_1

Projekt:Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny
Nieszawskiej od km 0+000 do km 3+390", miasto Toruń

Klient: Kujawsko-Pomorski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Termin wykonania – 2016 r.
MAJ_2

KWIECIEŃ

Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym
pn. Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 6+716, gm.
Siemiątkowo, pow. żuromiński”

Klient: ENEA Wytwarzanie S.A.

Termin wykonania – 2016 r.

 

KWIECIEN

MARZEC

Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa nabrzeży wraz
z pogłębieniem Toru wodnego w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku. Zadanie 3. Dokumentacja
projektowa dla rozbudowy toru wodnego w Porcie Wewnętrznym

Klient: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk

Termin wykonania – 2016 r.

Projekt: Wsparcie techniczne dla projektu gazociągu wysokiego ciśnienia "Moravia"

Klient: Tractebel Engineering Czechy

Termin wykonania – 2017 r.

LUTY

Projekt: Świadczenie usług nadzoru nad budową gazociągu Czeszów-Wierzchowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - nadzór inwestorski

Klient: GAZ SYSTEM S.A.

Termin wykonania – 2017 r.

 

2015

GRUDZIEŃ

Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zabezpieczenia gazociągu

Pępowo-Grzybno w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego w miejscowości  Małkowo

Klient: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A.

Termin wykonania: - lipiec 2016 r.

PAŹDZIERNIK

Projekt: Asysta techniczna przy rozliczaniu projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice                                       
na terenie gminy Kozy”

Klient: Gmina Kozy

Termin wykonania: - 2015 r.
PAZDZIERNIK_1

Projekt: Pełnienie funkcji Niezależnego Doradcy Technicznego podczas budowy biogazowni

Klient: ENERGO-EKO I S.A.

Termin wykonania: - 2016 r.
PAZDZIERNIK_2

Projekt: Opracowanie „Planu Aglomeracji Racibórz”

Klient: Gmina Lubomia

Termin wykonania: - listopad 2015 r
PAZDZIERNIK_3

WRZESIEŃ

Projekt: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji budowy sieci kanalizacyjnej dla potrzeb KW S.A.
Oddział KWK „Halemba-Wirek” Ruch Halemba

Klient: KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Oddział KWK Halemba-Wirek

Termin wykonania: - 2016 r.
WRZESIEN

SIERPIEŃ

Projekt:Modernizacja 3 śluz pociągowych wraz z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych Januszkowice,
Krapkowice i Opole oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej -
przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej" realizowanego w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i budowa obiektów
hydrotechnicznych na Odrze skanalizowanej – prace przygotowawcze

Klient: RZGW Wrocław

Termin wykonania – grudzień 2015 r.
SIERPIEN

LIPIEC

Projekt:Pełnienie Asysty technicznej przy rozliczaniu projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”

Klient: Gmina Wilamowice

Termin wykonania – grudzień 2015 r.
LIPIEC_1

Projekt:Wykonanie numerycznych map do celów projektowych i dodatkowej dokumentacji
geotechnicznej dla projektowanego  gazociągu DN 700 Swarzów – Zborów MOP 8,4 MPa

Klient: GAZ-SYSTEM O/Tarnów

Termin wykonania – styczeń 2016 r.
LIPIEC_2

CZERWIEC

Projekt:Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafa m. Kraków, m. Wieliczka

Klient: MZMiUW w Krakowie

Termin wykonania – sierpień 2017 r.

CZERWIEC

MAJ 

Projekt:Kompleksowy zakres usług planistycznych i projektowych, umożliwiających rozpoczęcie
budowy rurociągów wody i solanki (rozszerzenie zakresu projektu)

Klient: PKN Orlen S.A.

Termin wykonania – grudzień 2018 r.

KWIECIEŃ

Projekt:Modernizacja Kanału Gliwickiego – prace przygotowawcze

Klient: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Termin wykonania – październik 2015 r.

Projekt:Wykonanie projektu remontu zbiornika wodnego DZIBICE na cieku Białka Błotna w km 12+000, gm.
Kroczyce

Klient: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Termin wykonania – lipiec 2015 r.
KWIECIEN_2

MARZEC

Projekt: Rozszerzenie zakresu Projektu na Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Gospodarka ściekowa
w Sosnowcu – II Etap

Klient: Gmina Sosnowiec

Termin wykonania – czerwiec 2016 r.
MARZEC

LUTY

Projekt: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z nadzorem dla Gazociągu
Tworóg-Tworzeń

Klient: GAZ SYSTEM S.A.

Termin wykonania – sierpień 2018 r.
LUTY

 

Biuro Terenowe w Gdańsku:

WRZESIEŃ

Projekt:Inspektor nadzoru „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w                                      
systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” (rozszerzenie zakresu projektu)

Klient: Gmina Miasto Lębork

Termin wykonania – 2016 r.
WRZESIEN

SIERPIEŃ

Projekt:Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Nabrzeża Bytomskiego w Porcie Gdańsk wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

Klient: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Termin wykonania – 2015 r.
SIERPIEN

STYCZEŃ

Projekt: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem Toru wodnego w
Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” Zadanie 3 i 6.

Klient: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Termin wykonania – marzec 2016 r.
STYCZEN

 

 

 

 

 

WYBRANE REFERENCJE (2010-2016)

ENERGETYKA

 

ENERGETYKA KONWENCJONALNA

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2016

Tauron Wytwarzanie S.A.

Asysta techniczna podczas remontu kotła K-10 460 MW w Elektrowni Łagisza

2015-2016

TAMEH Polska sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu przy budowie IOS w ZW NOWA

2015-2016

GDF SUEZ Energia Polska S.A

Wsparcie techniczne dla budowy instalacji odazotowania spalin dla bloków od nr 2 do nr 7 i stacji DRiM w zakresie prac mechanicznych, elektrycznych i automatyki

2014-2015

Gmina Lębork

Inspektor Nadzoru Budowa elektrociepłowni opalanej   biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta   Leborka”

2013-2015

GDF SUEZ Energia Polska S.A

Usługa wsparcia technicznego (koordynacja prac) podczas planowanych remontów i modernizacji urządzeń i instalacji blokowych i pozablokowych na blokach nr 1 - 7 oraz weryfikacja normatywów zakładowych EZNP dla prac remontowych i warsztatowych

2015

GDF SUEZ Energia Polska S.A

Wsparcie techniczne dla budowy instalacji odazotowania spalin dla bloków od nr 2 do nr 7 i stacji DRiM w zakresie prac mechanicznych, elektrycznych i automatyki

 2015

TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III

Koordynacja modernizacji i remontu kotła bloku nr 1 i kotła bloku nr 5 w czasie remontu kapitalnego i modernizacji kotła OP-650 wraz z urządzeniami pomocniczymi

2015

TAURON Dystrybucja S.A.

Opracowanie koncepcja budowy trzeciego przyłącza na napięciu 110 kV do stacji 110/6 kV Janina

2014

Inżynieria Rzeszów S.A.

Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 400 MW z członem ciepłowniczym w EC Stalowa Wola - Projekt wykonawczy adaptacji konstrukcji pompowni wody chłodzącej w EC Stalowa Wola do stanu faktycznego po wykonaniu ściany szczelnej

2014

PGE Gubin sp. z o.o.

"Założenia budowy elektrowni opalanej węglem brunatnym ze złoża Gubin wraz z elementami oddziaływania na środowisko"

2013-2014

GDF SUEZ Energia Polska S.A.

Koordynacja prac podczas planowanych remontów i modernizacji urządzeń i instalacji blokowych i pozablokowych na blokach nr 1-7

2012

RAFAKO S.A.

Przygotowanie materiałów ofertowych dot. rezerwacji miejsca pod instalację CCS dla elektrowni gazowo-parowej Fortum Wrocław

2012

RAFAKO S.A.

Opracowanie bilansów cieplno-masowych dla projektu BGP EC Katowice

2012

RAFAKO S.A.

Optymalizacja konfiguracji obiegu parowego elektrociepłowni w Gorzowie

2012

PGNiG TERMIKA S.A.

Opracowanie "Ocena gotowości instalacji do wychwytu, transportu i składowania CO2 dla bloku gazowo-parowego o mocy 450 MWe w EC Żerań"

2011-2012

RAFAKO S.A.

Optymalizacja konfiguracji elektrowni gazowo-parowej Fortum Wroclaw

2010-2011

GDF SUEZ Energia Polska

Analiza techniczna dla elektrowni spalającej gaz ziemny, zlokalizowanej w Płocku

2010-2011

GDF SUEZ Energia Polska

Analiza techniczna dla planowanej elektrowni węglowej o mocy 700 MWe na parametry nadkrytyczne, zlokalizowanej w rejonie kopalni LW Bogdanka

2010-2011

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO - ENERGIA

Przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych dla dostawy, zabudowy i uruchomienia używanego turbozespołu przeciwprężnego w Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej

2010

GDF SUEZ Energia Polska

Przeglądy przedprywatyzacyjne: grupy ENEA

2010

GDF SUEZ Energia Polska

Przeglądy przedprywatyzacyjne: grupy ENERGA

 

 

INŻYNIER KONTRAKTU

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2011-2012

GDF SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu dla modernizacji turbiny parowej w Elektrowni Połaniec

2010-2012

GDF SUEZ Energia Polska

Inżynier Kontraktu dla budowy Zielonego Bloku w El. Połaniec

 

 

ENERGETYKA ODNAWIALNA

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2015-2016

SMR International Windparks LTD

Techniczne Due diligence dla FW Racibórz

2014-2015

TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.

TAURON-MARSZEWO: Inżynier Kontraktu przy budowie Farmy Wiatrowej Marszewo Etap II 18MW

2013-2015

Gmina Busko – Zdrój; SAFEGE

Wykonanie SIWZ oraz PFU dla Projektu Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego

Kontrakty:

1/ Instalacja kolektorów słonecznych w ramach projektu

2/ Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb oświetlenia Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju

2014-2015

NORDEX S.A.

Przeprowadzenie technicznej analizy inwestycji Farmy Wiatrowej Rozdrażew o mocy 17,5 MW

2014

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

"Due Diligence - doradztwo biznesowe w procesie akwizycji udziałów farmy wiatrowej Wróblew o mocy 36 + 2 MW (obszar techniczny i środowiskowy)"

2014

EOPOL Sp. z o.o.

Analiza produktywności dla farmy wiatrowej o mocy 2x2MW

2014

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Due diligence

2012-2014

GDF SUEZ Zielona Energia

Sp. z o.o.

Phoenix support for GSEP (QM team)

2011-2014

GDF SUEZ Zielona Energia

Sp. z o.o.

Przeprowadzenie due diligence technicznego projektów farm wiatrowych dla 20 Farm Wiatrowych

2012-2013

Megawat Marszewo Sp z o.o., Jelenia Góra

Marszewo: Inżynier Kontraktu dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa farmy wiatrowej Marszewo o mocy 82MW"

2012-2013

PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie

Przeprowadzenie due diligence technicznego projektów farm wiatrowych Krzyżanów i Gorzkowice

2009-2013

GDF SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o.

Usługi Inżyniera Kontraktu i Kierownika Budowy dla Projektu pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Jarogniew - Mołtowo 20,5 MW

2012

KPMG Advisory Sp. z o.o.

DD techniczne dla farmy wiatrowej o mocy 30MW

2010-2012

Beta Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu Jargoniew_4MW_Dvpt_schedule

2011

Martifer Renewables S.A. Kraków / BUKOWSKO WIND ENERGY Sp.z o.o.

farma wiatrowa Bukowsko-Nowotaniec – inspekcja 9 turbin

2011

ENERGA ELEKTROWNIE Wiatrowe sp. z o.o.

"Wstępna analiza produktywności P50 dla farmy wiatrowej o mocy do 40 MW zlokalizowanej na terenie Polski"

2011

ENERGA SA, Gdańsk

Energa, 48MW Wind farm - Doradztwo w zakresie analizy obszaru produktywności w związku z zamiarem nabycia 100% udziałów w spółce z siedzibą na terenie RP.

2011

Energa Elekrownie Wiatrowe

 Sp. z o.o. w Słupsku

Wstępna analiza produktywności P50 dla farmy wiatrowej o mocy do 40MW zlokalizowana na terenie Polski.

2010-2011

Elektrownia Połaniec S.A.

Wind Assistance - Due diligence

2009-2011-

Beta Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu EPCM-Jarogniew / Moltowo PEP Wind Farm construction management (EIS-OFF/4CT/110542/000/00)

2009-2010

GDF SUEZ

Studium wykonalności, Layout, testy mielenia, Specyfikacja Funkcjonalno-techniczna

2007-2010

GDF SUEZ

Usługi inżynieryjne, projektowe, środowiskowe, konsultingowe dla rozbudowy instalacji rozładunku, magazynowania i przygotowania biomasy wraz z wyborem dostawcy nowego bloku opalanego biomasą w Elektrowni Połaniec

 

 

PRZESYŁ I DYSTRYBUCJA

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2015

TAURON DYSTRYBUCJA

Audyt linii 110 kV S-413 R-2 Czechnica-R-183 Oleśnica

2011

GDF SUEZ Energia Polska

Analiza Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i warunków przyłączeniowych dla elektrowni gazowo-parowej w Płocku

2011

GDF SUEZ Energia Polska

Analiza Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

 

GAZ

 

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2013-2015

GAZ-SYSTEM Warszawa

Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji pn.:Gazociąg wysokiego ciśnienia MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego

2013-2015

GAZ-SYSTEM Warszawa

Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji pn.:Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego

2015

Polskie LNG S.A.

Opracowanie wielowariantowego studium wykonalności dla rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

2012-2015

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Oddział we Wrocławiu

Gazociąg w/c DN500 MOP8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. dolnośląskiego – opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzorów autorskich

2013

OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania remontowego pn.: „Gazociąg Sopieszyno – Lębork, remont zespołu zaporowo – upustowego Z-55 Strzebielino"

2011-2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ruda Śląska

Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na wykonanie przyłącza gazowego dla kotłowni lokalnej zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej

 

 

STUDIA WYKONALNOŚCI

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2013-2014

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Studium wykonalności gazociągu przesyłowego do Kozienic

2013-2014

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie

Studium wykonalności gazociągu wysokiego ciśnienia Kozienice - Radom

2012

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu", celem umożliwienia przesyłu gazu do tego obiektu

 

HYDROTECHNIKA

 

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2015

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Prace i usługi przedprojektowe oraz opracowanie projektów budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja 3 śluz pociągowych wraz z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych Januszkowice, Krapkowice i Opole oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej" realizowanego w ramach Projektu pn.: Modernizacja i budowa obiektów hydrotechnicznych na Odrze skanalizowanej – prace przygotowawcze"

2015

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Wykonanie projektu remontu zbiornika wodnego „DZIBICE” na cieku Białka Błotna w km 12+000 w m. Dzibice, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie

2014

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Ciechanów

Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa zbiornika wodnego "RUDA" gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj warmińsko-mazurskie"

2013-2014

OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

„Gazociąg Toruń-Gardeja" - opracowanie dokumentacji projektowej na umocnienie rowu na skrzyżowaniu z gazociągiem na km 50+ 735 w m. Turznice"

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJE

 

ASYSTA TECHNICZNA

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2009-2015

Wodociągi i Kanalizacja

Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
Opracowanie projektu oraz nadzór autorski dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”

2013-2015

Urząd Miejski w Cieszynie

Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna - Nadzór autorski

2011-2015

PWiK Knurów

Pomoc Techniczna dla Projektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych"

2011-2014

MPWiK Sp z o.o.

w Jaworznie

Prowadzenie asysty technicznej podczas realizacji Projektu: "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I"

2011-2014

MPWiK Lublin

"Pomoc techniczna dla JRP” w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”

2010-2014

Gmina Żabno

Pełnienie roli Pomocy technicznej dla JRP w tym działania informacyjne i promocyjne dla Projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno”

2011-2013

Wodociągi i Kanalizacja

Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Pomoc Techniczna dla Projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności

 

 

STUDIA WYKONALNOŚCI, WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2013-2014

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu „Zbiornik retencyjny – obiekt nr 2.7 i 2.8" przewidzianego do realizacji na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi"

2013-2014

Urząd Gminy Kozy

Studium Wykonalności dla Projektu: Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy

2013-2014

Urząd Gminy Wilamowice

Studium Wykonalności dla Projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach

2011-2013

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Sp. z o.o.

Studium Wykonalności dla Projektu: Budowa infrastruktury ściekowej w aglomeracji Piaseczno

2008-2011

Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza

Studium Wykonalności dla Projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

 

ANALIZY FINANSOWE

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Opracowanie prognozy wpływu opłat adjacenckich wynikających z budowy infrastruktury technicznej ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”

2013-2014

Urząd Gminy Kozy

Wykonanie analiz finansowych dla Projektu: Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy

2013-2014

Urząd Gminy Wilamowice

Wykonanie analiz finansowych dla Projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach

2011-2013

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Sp. z o.o.

Wykonanie analiz finansowych dla Projektu: Budowa infrastruktury ściekowej w aglomeracji Piaseczno

 

 

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE I PRZETARGOWE

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2011-2012

PGK "Partner" Sp. z o.o.

Projekt budowlano-wykonawczy pt.: "Budowa sieci wodociągowej w rejonie osiedla Rotacyjnego i ośrodka MZOZ w Lędzinach"

2012

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn"

"Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej modernizacji Centralnej Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków (obiekt 180) na terenie ZAK. S.A."

2010-2012

Urząd Miejski

w Tarnowskich Górach

Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Centrum w Tarnowskich Gór

2010-2011

WAFRO

Kontrakt W1 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni w Jaworznie wraz z wymianą i budową fragmentów sieci wodociągowej"

2009-2010

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Lublinie

Wykonanie kompletnych dokumentacji przetargowych i projektowych dla oczyszczalni ścieków w Lublinie

 

 

INŻYNIER KONTRAKTU, NADZORY INWESTORSKIE

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2014 - 2015

Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o.

Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadanie inwestycyjnego polegającego na budowie  budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej wraz z infrastruktura towarzyszącą oraz  przeniesieniem stacji redukcyjno- pomiarowej gazu Q=3000Nm3/h

2011-2015

MPWiK w Jaworznie

Jaworzno - Inżynier Kontraktu: „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I"

2011-2014

MZGK w Chełmku Sp. z o.o.

Pełnienie roli Inżyniera kontraktu dla Projektu: " Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek"

2010-2014

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Inwestor Zastępczy dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja filtrów pospiesznych nowych SUW Maczki" w Sosnowcu przy ul. Wodociągi 4

2009-2014

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Inżynier Kontraktu dla Projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - Etap 1"

2010-2013

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Nadzór Inwestorski w ramach Projektu nr POIS.01.01.00-00-002/08 - „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

2010-2013

Gmina Wisła

Nadzór inwestorski dla zadań realizowanych w ramach Przedsięwzięcia : "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"

2009–2013

Gmina Buczkowice

Nadzór Inwestorski nad inwestycją: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"

2011-2012

Gmina Będzin

Będzin - Inżynier Kontraktu dla Projektu Gospodarcza Brama Śląska - etap 1: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego

2010-2012

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu dla Projektu nr POIS.01.01.00-00-176/09 "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski"

2007-2012

Urząd Miasta i Gminy

w Niepołomicach

Inżynier Kontraktu dla Projektu CCI 2005/PL/16/C/PE/010 "Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Miasta Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice"

 

GOSPODARKA ODPADAMI

 

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2014-2015

Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy

Sucha Beskidzka: Inżynier Kontraktu dla Projektu Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej

2012

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Opracowanie modelu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie Piaseczno

2011-2012

SITA Polska Sp. z o.o.

Asysta Techniczna dla SITA Polska na etapie przygotowania oferty dla projektów typu PPP przy spalaniu odpadów komunalnych

 

PROGRAMY, PLANY

 

 

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2013-2015

PWIK Knurów

Projekt Planu Aglomeracji Knurów - 1

2014

Gmina Lubomia

Plan Aglomeracji Racibórz

2012

Urząd Miejski w Libiążu

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Libiąż na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

2010-2011

Gmina Lubin

Prognoza skutków finansowych jakie poniesie Gmina Lubin w wyniku uchwalenia zamian miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni Gminy Lubin

 

SZKOLENIA, PROMOCJA

 

 

 

Czas realizacji

Klient

Projekt

2010-2015

WFOŚiGW w Opolu,

WFOŚiGW we Wrocławiu,

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

Ministerstwo Gospodarki

Szkolenia dla Instytucji

2013-2015

Gmina Busko – Zdrój; SAFEGE

Wykonanie SIWZ dla Projektu Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego

Kontrakty:

3/ Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w ramach projektu

4/ Działania promocyjne w ramach projektu

2010-2014

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory

Kampania Promocyjna „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach”

2010-2014

Urząd Miejski w Żabnie

Pełnienie roli Pomocy technicznej dla JRP w tym działania informacyjne i promocyjne dla Projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno”

2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środku FS w ramach projektu „Pomoc Techniczna dla sektora środowiska”, Zakres szkoleń:

- Nowe technologie termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Szwecja )

- Nowe technologie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (Hiszpania, Portugalia)

- Nowe technologie w dziedzinie ochrony powietrza (Holandia )

- Zamknięcie inwestycji (rozliczenia końcowe, raport końcowy) (Hiszpania, Portugalia)